Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder tijdens werkzaamheden van zaterdag 15 juni 2024 tot en met maandag 17 juni 2024 aan het spoor Eindhoven-Weert te Heeze-Leende

Bekendmaking voor overig in Heeze-Leende

Geplaatst op Lokaalnieuwsheezeleende.nl op: 16-01-2024

  1. Bekendmakingen Heeze-Leende
  2. Ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder tijdens werkzaamheden van zaterdag 15 juni 2024 tot en met maandag 17 juni 2024 aan het spoor Eindhoven-Weert te Heeze-Leende

overig Heeze-Leende Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeze-Leende

Ontheffing ex artikel 7.1.4,, lid 2 Verordening fysieke leefomgeving (geluidhinder) Er is op 31 december 2023 een aanvraag ingediend door Swietelsky Rail Benelux BV, voor het veroorzaken van geluidhinder tijdens werkzaamheden aan het spoor Eindhoven-Weert te Heeze-Leende. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag 15 juni 2024 00:00 uur tot en met maandag 17 juni 2024 04:00 uur. De ontheffing is aangevraagd op grond van artikel 7.1.4, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving Heeze-Leende. Op 4 januari 2024 is door het college van burgemeester en wethouders besloten om de ontheffing te verlenen. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend vóór 15 februari 2024. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt, een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt en de gronden waarop uw bezwaar berust. Tevens kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal indienen (met uw DigiD) via http://loket.rechtbank.nl/bestuursrecht. Bij de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsheezeleende.nl Redactie

Lokaalnieuwsheezeleende.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeze-Leende. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeze-Leende

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.